Peygamberlerin kabirleri

(Bölümün numarası 2; Page No. 443) (10947) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Adem, Yahya, İdris, Harun, Musa ve İbrahim Halil gibi peygamberlerin (a.s.) dünyada kabirleri var mıdır, yoksa İsa gibi tamamen göğe yükseltildiler.


Cevap 1: Hz. İsa dışında bütün peygamberler yeryüzünde defnedildiler. Dolayısı ile kabirleri vardır. Hz. İsa canlı olarak göğe yükseltildi. Ahiri zamanda inecek ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şeriati ile insanları yönetecek. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: