Lokman (a.s.) peygamber mi?

(Bölümün numarası 2; Page No. 446) (18024) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Lokman peygamber mi, yoksa salihlerden biri midir?


Cevap 3: Lokman Allah'ın kendisine hikmet verdiği bir salih kuldur. Nebi değildir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Andolsun biz Lokman'a hikmet verdik. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.Tags: