Ruhu'l-Kudus

Soru 2: Hz. İsa'dan (a.s.) sonra gelen için neden Ruhu'l-Kuds'un dışında başka bir isim kullanılmadı?


Cevap 2: Ruhu'l-Kuds, Cebrail'ın (a.s.) ismidir. İsa (a.s.) Allah'ın kulu ve elçisi, Meryeme ilka ettiği kelimesi ve ruhudur. Babasız olarak yaratıldığından 'ruh' diye isimlendirilmiştir. Bu şekildeki Allah'ın sözüdür: Babasız olarak Melek'in Meryem'e üflediği ruhdandır! Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: