Hz. Peygamber'e uygun olmayan isimler

(19272) Numaralı fetvanın ilk sorusu: (Bölümün numarası 2; Page No. 450) Soru 1: Elimize geçen bir Kur'ân musahafının ilk iki sayfalarında Allah Te'âlâ'nın bilinen doksan dokuz ismi yazılmakta idi. İşin garip tarafı ise bu musahafın son iki sayfasında, Allah'ın esma-i hüsna'sı uslübu ile, Hz. Peygamber (s.a.v.) için de doksan dokuz isim yazılmıştır. Bu caiz midir? Hz. Peygamber'in doksan dokuz ismi var mıdır? Bu musahaf Pakistan'da basılmıştır. Sizden bu meseleyi açıklamanızı istiyorum. Bununla ilgili bir risale veya bir broşür yayınlayıp bize gönderirseniz çok memnun oluruz.


Cevap: Öncelikle: Şu sahih hadiste de zikredildiği üzere Hz. Peygamber'in (s.a.v.) isimleri beştir: Benim beş ismim var: Ben Muhammed’im, Ahmed’im, ben Allah’ın benimle küfrü mahvedeceği el-Mahi (mahvedici)’yim. Ben Haşir (toplayıcı)’yım. İnsanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akib (sondan gelen)’im. Buhari Sahih'inde bu hadisi rivayet etti. Bunun dışındaki sahih olmayan isimler ve sıfatlar ise onun isimleri değildir. Dolayısı ile bu beş isim dışında Efendimiz için başka isimler kullanmak caiz değildir. (Bölümün numarası 2; Page No. 451) İkinci olarak: Söz konusun mushafın ilk ve son sayfalarında meşru bir durum değildir. Bu konuda meşru olan ve Kur'ân mushafının Kura'an dışında her şeyden hali olmasıdır. Aynı şekilde Selef-i Salihin de Kur'ân'ı muhafaza etmek için Kur'ân'dan olmayanları, mushafa koymamışlardır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.Tags: