Güzel isimleri tercih etmek ve çirkin olanlardan sakınmak

(18986) Numaralı fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan Hz. Peygamberimizin üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi komisyonu, Asîr bölgesindeki Daire Başkanlığı Şube Müdüründen (24/9/2407) rakam ve H.16/6/1417 tarihle sayın genel müftüye aktarılan sorunun ve ilişiğinde Vadiyeyn Heyet Başkanından (42/435) rakam ve H.14/6/1417 tarihle kopyası gönderilen kimliğe göre (Rahmet Ali Allah Locke) isimli Pakistanlı bir işçi olduğunu içeren ve (3364) rakam ve H. 22/6/1417 tarihle Büyük Alimler Konseyi Genel sekerterliğinden komisyona yazılara muttali olmuştur.Genel Müdür, (Rahmet Ali Allah Locke) ismini koymanın hükmüyle ilgili bilgi vermenizi istiyor. Fetva komisyonunun araştırmasından sonra komisyon şu şekilde cevap verdi: Temiz sünnetin nassları, güzel isimleri seçmeye ve çirkin isimlerden ya da anlamı kötü olan isimlerden kaçınmaya önem vermeyi ve çirkin isimleri daha güzel isimlerle değiştirmeyi çokça vurgulamaktadır. Buna binaen (Allah Locke) ismi caiz değildir. Çünkü bu kişi babasına nispet edildiğinde (Rahmet Ali b. Allah Locke) denir. Görüldüğü gibi çirkin bir şey ve batıl bir anlam ortaya çıkmaktadır. Allah Te'âlâ ayeti kerimede:


(Bölümün numarası 10; Page No. 481)  Allah evlat edinmemiştir. Yine başka bir ayette: O, doğurmamış ve doğmamıştır. buyurmaktadır. Buna binaen bu ismin sakıncalı olmayan bir isimle değiştirilmesi gerekiyor.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: