Abdu's-Satir diye isimlendirmek

(17252) Numaralı fetva: Soru: Abdu's-Satir ismi çerçevesinde yazılı bir fetva göndermenizi zât-ı âlinizden istirham ediyoruz. Bu ismi değiştirmek gerekir mi? Bu ismin Allah'ın isimlerinden olduğu sabit olmuş mudur?


Cevap: Es-Satir Allah'ın isimlerinden değildir. O, Allah'ın sıfatlarındandır. Allah kullarını örtendir. Allah'ın bu sıfatından isim türetmek caiz değildir. Çünkü Allah'ın isimleri tevkifidir (Allah tarafından bildirilmiştir). Es-Satir Allah'ın isimlerinden değildir. Bu sebeple Abdu's-Satir isminin değiştirilmesi talebi yerinde bir taleptir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: