Nebiye ismi ile isimlendirmek

Birinci soru (17325) rakamlı fetvadan: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Muhammed (s.a.s)'in üzerine) olsun.Bilimsel Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu, Sayın Kunfüze şehrinin Mahkemelerinin Başkan Yardımcısı ve Davet Başkanı'ndan (733) sayı ile ve 24- 08- 1415 tarihinde Hoşgörülü Genel Müftisine gönderilen ve Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden (3488) rakamlı 13/8/1415 Hicri tarihliKomisyona havale edilen yazıya muttali olmuştur. Gelen sorunun metni şöyledir: (Bölümün numarası 10; Page No. 505) Bu kasabanın ve sahil bölgelerinin insanlarının, kadınlarına (Nebiye) ismini vermeleri çoğalıyor, zira bu ismin kaynağı Allah azze ve celleye inanmayanların liderlerini isimlendirmeleridir. İnsanlar onların Allah olmadan faydalı ve zararlı olduklarına inanıyorlardı. Bunda hiç şüphe yoktur ki bu bir inançtan çıkan en büyük şirktir. Ve onlar kadınlarını cahillerin yanıltısı ile (Nebiye) olarak isimlendiriyorlar. Bu elhamdulillah, sona erdi ama böyle isimlendirenler hala var. Sizden bu konu için fetva vermenizi ve Allah ve Resulu için nasihat etmenizi umut ediyorum.


Fetva komisyonu konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevapladı: Erkeğe (Nebi) ismini vermenin caiz olmadığı gibi, kadına da (Nebiye) ismini vermek caiz değildir. Çünkü bu lakap şeri uygulamada Allah'ın Nebileri ve Resullerine özeldir. Ve Allahu Te'âlâ'nın şu ayettinde dediği gibi : Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Muhammed (s.a.v.) son Nebi olarak gönderilmiştir. Ve eğer kadın (Nebiye) ismi ile isimlendirilmişse ismini Nebihe, Safiye... vb. gibi isimlerle değiştirmesi gereklidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: