İman diye isimlendirmek

(16819) Numaralı fetva: Soru: Benim bir kızım var. Ona İman ismini verdim. Peygamberimizin (s.a.v.) bu ismi nehyettiğini işittim. Bu ismin caiz olup olmadığını ifade etmenizi rica ediyorum. Nebi (s.a.v.)'den bu ismi nehyeden bir hadis var mıdır, varsa metni nasıldır? (Bölümün numarası 10; Page No. 495)


Cevap: İman diye isim vermede bir sakınca yoktur. Bu ismin nehyedildiğine dair Nebi (s.a.v.)'e nisbet edilen söz sahih değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: