Mustafa diye isimlendirilmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 483) (19294) Numaralı fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamberimizin üzerine) olsun. Sonra:Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, El-Medinetü'l-Münevvere Davet ve İrşad müdürü tarafından, (sayı: 23/21/524 ve tarih: 13/11/1417) sayın genel müftüye gelmiş olan ve Yüksek âlimler heyeti genel sekreterliğinden (sayı: (6359) ve tarih: 16/11/1417) Komisyona havale edilen, “Mustafa diye isimlendirilmenin hükmünü ve bu isimle isimlendirilen birinin ismini değiştirmesinin gerekli olup olmadığını soran belgeye” muttali olmuştur. Zât-ı âlilerine bir soru sormuştur ki, metni şudur: Medinetü'l-Münevvere bölgesi emirliğinden gelen (sayı:15/20194 ve tarih:8/11/1417), Mayaba doğumlu el-Mustafa Muhammed Tekiyyullah tarafından sorulan soruyu ve (sayı: 266 ve tarih:17/7/1402) doğum belgesindeki ismini (el-Mustafa'nın yerine Mustafa diye) değiştirmeye dair belgeyi zâtı alilerinize havale ediyoruz. Ki ismin değişmesi dini bir fetvaya ihtiyaç duymaktadır. Zât-ı âlinizden bu konuyu incelemenizi istiyoruz. Komisyon soruyu inceledikten sonra şöyle cevap verdi: Müslümanın, çocuğuna isim verirken, şeriata muhalif olmayan, dine uygun bir isim seçmesi gerekir. "el-Mustafa" isminde övgü söz konusudur. Bu isimle Nebi (s.a.s)'e benzeme söz konusudur. Bu sebeple bu isimle isimlendirilmek uygun değildir. Buna göre el-Mustafa'nın Mustafa ile değiştirilmesi gerekir.


(Bölümün numarası 10; Page No. 484) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: