Aziz diye isimlendirilmek

(20644) Numaralı fetva: Soru: Ben Ebha şehri Medeni işler idaresine (Aziz) ismimin (Abdu'l-aziz) ismi ile değiştirilmesini talep ettim. Çünkü Aziz ismi Allah'ın (c.c.) isimlerindendir. Bu isim değişikliği ancak sizin fetvanızla mümkündür. Çünkü bu normalde yasaklanan isimlerden değildir. Ben sadece Allah'ın (c.c.) rızasını istiyorum. Bana ismimin haram olup olmadığına veya ismimin başına (Abdul) eklenmesine dair fetva vermenizi rica ediyorum.


: İsmin Aziz olarak kalmasına bir engel yoktur. Çünkü bu isimde bir sakınca yoktur. Bu isim sadece Allah'a has isimlerden değildir. Çünkü Allah bazı kullarını el-Melik ve el-Aziz diye isimlendirmiştir. Peygamber (s.a.s.)'i şu şekilde vasıflandırmıştır: müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Bazı Nebilerini de Alim ve Hakîm diye vasıflandırdı.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin. (Bölümün numarası 10; Page No. 485) 


Tags: