Dina diye isimlendirmek

(19045) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Benim bir kızım oldu ve ona Dina ismini verdim. Fakat bu ismi duyan herkes bana bu ismi değiştir diyor. Ben bu ismi değiştirmeyi istedim. İbn-i Kesir'in Kısasu'l-Enbiya'sında, Yusuf (a.s.)'ın kız kardeşinin isminin Dina olduğunu okuyunca kızımın ismini değiştirmedim. Bu isimde bir sakınca var mıdır? Bizi bilgilendirin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. (Bölümün numarası 10; Page No. 499)


Cevap 3: Kızına Dina ismini vermende bir sakınca yoktur. Çünkü bu ismi değiştirmen için kötü bir mana içermemektedir. Ama değiştirmende de bir sakınca yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: