Beyan diye isimlendirilmek

(16779) Numaralı fetva: Soru: Allah bana bir kız çocuğu bahşetti ve ben ona Beyan ismini verdim. Kızım iki yaşına ulaşınca bir arkadaşım bana Beyan isminin verilmesinin caiz olmadığını söyledi. Çünkü Beyan, Kur'ân'ın isimlerindendir. Kur'ân'dan başka birine bu ismin verilmesi caiz değildir. Bu ismi değiştirme konusunda bana bilgi verin. Zât-ı âlinizden yapmam gereken şeyler hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Eski ismini değiştirmem gerekir mi? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap Beyan lafzı, ayetlerde Kur'ân'ın vasıflarından biri olarak geçmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır. (Bölümün numarası 10; Page No. 494) Ayet. Çocukların bununla isimlendirilmesine mani bir şey yoktur. Geçmişte az da olsa erkeklerden bazıları bu isimle isimlendirilmiştir. Tarih ve siyer kitaplarında geçmektedir. Allah en iyi bilendir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: