Danyal diye isimlendirmek

(21415) Numaralı fetva: Soru: Oğlumun ismi Danyal'dir. Bu isim haram mıdır? Ki İbn-i Kesir tefsirinde bu isim geçmektedir. Bu isim Allah'ın salih peygamberlerinden birinin ismidir. Ki toplumumuzda da bu isim yaygındır. Bu konuda bize fetva vermenizi rica ediyorum.


Cevap: Danyal diye isim vermede bir sakınca yoktur. Çünkü bunda bir mahzur yoktur. Bu isim Allah'ın peygamberlerinden birinin ismidir. Peygamberlerden birinin ismi ile isimlendirmek mübahtır. Muhammed, Musa, İsa vb. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: