Masud diye isimlendirilmek

(14134 ) Numaralı fetvanın birinci sorusu: (Bölümün numarası 10; Page No. 487) Soru 1: Bir adamın çocuğunun adı Masud'dur. Yani: Babası onu bu şekilde isimlendirdi. Çocuğun babası, Allah ona bu çocuğu bahşetmeden önce Ebu Masud diye künye almak için çocuğuna Mesud ismini vermeye karar verdi. Çocuğu olunca da karar verdiği gibi Masud diye isimlendirdi. Fakat adamın akrabaları bu isimden hoşlanmadılar ve çocuğa Medahi lakabını taktılar. Zât-ı âlinizden Medahi ve Masud isimlerinden hangisi kaldırmamızı, hangisinin daha güzel olduğunu ifade etmenizi rica ediyoruz. Ki onun kimlikteki ismi Masud'dur. Bize fetva verin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 1: Herhangi bir sakınca olmadığı için bir adamın oğlunu Masud diye isimlendirmesi caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: