Tesbihle, tesbih çekmek

(Bölümün numarası 7; Page No. 111)  Tesbihle, tesbih çekmek. (6460) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Namazdan sonra tesbihle mi yahut elle mi tesbih çekmek daha faziletlidir? Peygamber (s.a.v.) nasıl yapardı?


Cevap 7: Elle tesbih çekmek daha faziletlidir: Bildiğimiz kadarıyla, Allah'ı tesbih ederken tesbih edindiğine dair Peygamber'den (s.a.v.) bir şey rivayet edilmemiştir. Hayrın hepsi, O'na ittibadadır.Bu konuda Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye'ye sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir: "Düzenli şekilde dizilmek suretiyle yapılan tesbihe gelince, bunu mekruh gören insanlar olduğu gibi mekruh görmeyenler de vardır. Onda niyetin iyi ise, bu iyidir, mekruh değildir. İhtiyaç olmaksızın onu edinmek, yahut boyuna asmak gibi insanlara gösteriş yapmak, yahut elde bilezik gibi kullanmak ve benzeri şekilde kullanmak, ya insanlara riya içindir, yahut da ihtiyaç olmaksızın gösterişe sebep olma ve riyakarlara benzemedir. Birincisi haramdır ve ikincisi en azından mekruhtur. Çünkü, namaz, oruç, zikir ve Kur'ân tilaveti gibi özel ibadetlerde insanlar gösteriş yapmak, en büyük günahlardandır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,(4)onlar namazlarını ciddiye almazlar.(5)Onlar gösteriş yapanlardır;(6)hayra da mâni olurlar. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler. (Bölümün numarası 7; Page No. 112) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: