Namazdan sonra dua etmek

(4470) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Namazdan sonra Peygamber'e (s.a.v.) salavatla ilgili bilinen dua hakkında izahat var mıdır? Allah Te'âlâ'nın şu ayetinin manası nedir?. ve yalnız Rabbine yönel.


Cevap 1: Peygamber'e (s.a.v.) salavat getirmek, en faziletli ibadetlerdendir. Allah Te'âlâ, şu ayetiyle bunu emretmiştir: Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salât ederler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (Bölümün numarası 7; Page No. 120) Hz. Peygamber (s.a.v.) buna teşvik etmiş, sevabının büyüklüğünü açıklamış ve şöyle buyurmuştur: Kim bana bir defa salât'ü selam getirirse, Allah da ona on misli merhamet eder. Salavat, namazda teşehhüdden sonra, cenaze namazında, hutbede, ismi anıldığı zaman ve diğer bazı yerlerde meşru kılınmıştır. Fakat namazda selam verdikten sonra yapılacağına dair bir şey bilmiyoruz.Allah Te'âlâ'nın şu ayetine gelince: ve yalnız Rabbine yönel. Bunun manası: Bütün işlerinde yalnızca Rabbine yönel ve kavli, fiili ve itikadi olarak nefsini O'nun şeriatına tabi kıl.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: