Farz namazdan sonra dua

(Bölümün numarası 7; Page No. 96) Boş sayfa (Bölümün numarası 7; Page No. 97)  Namazdan sonra tesbih ve zikir (Bölümün numarası 7; Page No. 98)  Farz namazdan sonra dua (2251) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: İnsanlar, ravatip sünnetlerden sonra toplu şekilde dua etme konusunda ihtilafa düştüler. Bir grup diyor ki: Bu konuda Peygamber'den (s.a.v.) ve sahabeden bir şey nakledilmemiştir. Eğer bu, hayır olsaydı, bizden önce onu uygularlardı. Çünkü onlar hakka tabi olma konusunda insanların en duyarlısıydılar. Bir başka grup şöyle diyor: Ravatip sünnetlerden sonra toplu şekilde dua etmek, müstehap ve menduptur, hem de sünnettir. Çünkü o, zikir ve ibadettir ki, her zikir ve ibadet, müstehap ve sünnet olmaktan aşağı değildir. Bunlar, duayı yapmayanları ve namaz bitince kalkanları kınıyorlar.


Cevap 3: Dua, ibadetlerden bir ibadettir ve ibadetler tevkıfidir. Şöyle denmesi caiz değildir: Buna delalet eden şeri bir delil olmadıkça, aslı, adedi, şekli veya yeri yönünden bu ibadet meşrudur. Bu konuda ikinci grubun iddia ettikleri şeye delalet eden Peygamber'den (s.a.v.) kavli, fiili veya takriri bir sünnet bilmiyoruz. Bütün hayır, Peygamber'in (s.a.v.) yoluna tabi olmadadır. Bu konuda Peygamber'in (s.a.v.) yolu, selamdan sonra Onun (s.a.v.) yaptığı şeye delalet eden delillerle sabittir. Onun halifeleri, ondan sonra gelen sahabesi ve onlardan sonra onlara iyilikle tabi olanlar aynı yolda yürümüşlerdir. Kim Peygamber'in (s.a.v.) yolunun hilafına bir şey ihdas ederse, o kendisine reddolunmuştur. O (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. (Bölümün numarası 7; Page No. 99) Herkesin ellerini kaldırarak, selamdan sonra dua eden ve onun duasına me'mumların amin dediği imamdan bu ameline, sabit olan bir delil getirmesi istenir, yoksa o, ona reddolunur. Böylece nafilelerden sonra bunu yapandan da delil getirmesi istenir. Bunun benzeri bir konuda Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Sen de onlara: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin, de. İkinci grubun iddia ettikleri, soruda söylendiği şekilde dua ve zikri toplu yapmanın meşruiyetine delalet eden kitaptan ve sünnetten bir delil bilmiyoruz,Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: