Namazdan sonra dua etmek

Namazdan sonra dua etmek (6195) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Cuma hatiplerinden biri, şu manaya gelen bir hadis olduğunu söylemiştir: "Namazda imam selam verdikten sonra bir adam kalkmış ve Ömer ona şöyle demiştir: Ey münafık, otur ve kalkmadan önce tesbih çek. Resûlüllah (s.a.v.) Ömer'e şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 115) "İyi yaptın ve sünnetimize isabet ettin". Bu, sahih bir hadis midir, hasen midir, yoka mevzu mudur? Benim zannıma göre böyledir ama sizden sormak istiyorum, bu hadisin derecesi hakkında bize bilgi veriniz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Aynı hatip, şöyle bir hadis olduğunu da söylemiştir: "Mü'min camiden çıkmak istemez, münafık ise, kapalı kafeste olan kuş gibidir ki, kafesin kapısı ilk açıldığında kaçar." Bu misal, aynı konunun benzeridir. Bu, imam namazda selam verdikten sonra, 33 kere sübhanellah, 33 kere elhamdü lillah ve 33 kere Allahü ekber demeden, "la ilahe illellahü vahdehu la şerike leh, lehülmülkü ve lehülhamdü ve huva ala külli şey'in kadir" diye tehlil getirmeden, yahut diğer zikirleri yapmadan, müslümanın doğrudan çıkmasıdır. Müslüman, namazdan sonra tesbihi terk eder ve işine, ameline yahut evine çıkarsa günahkar olur mu? Tesbihten kendisini meşgul eden bir işi olanı ayıracak mıyız, yoksa tesbih sünnettir, müstehaptır ve farz namaz gibi bir farz değildir? Doğru olanı bize bildiriniz, Allah sizi muvaffak kılsın.


Cevap 1: Birinci olarak: Ömer'e nisbet edilen bu kıssanın bir aslı olduğunu bilmiyoruz. Soruda zikredilen hadisin bir aslı olduğunu bilmiyoruz: "Mü'min camiden çıkmak istemez..." (ilh)İkinci olarak: Namazda selamdan sonra bahsı geçen zikirler sünnettir, farz değildir. Kim camiden çıkmadan önce onu eda ederse, sünnete riayet etmiş olur. Kim de bundan önce çıkarsa, onun için bir mahzur yoktur ve münafık olarak isimlendirmek caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: