Râkân diye isimlendirilmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 492) (18209 ) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Söz konusu çocuğun "Râkân" diye isimlendirilmesinin hükmü nedir?


Cevap 2: Çocuğun "Râkân" diye isimlendirilmesinde bir engel yoktur. Çünkü bu isim kötü manalar içermemektedir. İsim verirken asıl olan, verilen ismin kötü manalar içermemesidir. Fakat Allah'ın kulu vb. isimlerin verilmesi daha güzel, daha iyidir. Mesela: Abdullah, Abdurrahman. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: