Peygamberin doğduğu gün konuştuğuna dair iddiası

(17884) Numaralı fetva: Soru: İmam minberde iken hutbede şöyle dedi: Hz. Peygamber (s.a.v.) anne karnından doğar doğmaz konuştu. Fakat ne konuştuğunu hatırlamıyorum. İmam sonra şöyle devam etti: Annesi ona bir aylık hamile iken Adem (a.s.) geldi ve annesine kendisinin bu ümmetin peygamberine hamile olduğunu müjdeledi. İkinci ayda ise Hz. Nuh (a.s.), üçüncü ayda İdris, dördüncüde Hud, beşinci ayda da Salih, altıncıda İbrahim, yedincide İsmail, sekizincide Musa, dokuzuncuda İsa gelip Hz. Peygamberimizi, müjdelediler. Sonra bu konuyu uzattı. Daha sonra da Hz. Peygamberimizin annesi ile ilgili şöyle dedi: Kadın mü'minlerin en hayırlısı Amine b. Vehb'tir. Gerçekten kendisi mü'min midir?


Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.) diğer insanlar gibi analı babalı doğmuştur. Onun kundakta iken konuştuğuna dair nas yoktur. Aslında bu iftira ve yalandır. Yine bununla ilgili Peygamberlerin efendimizin annesine geldiğine dair bilgiler de doğru değildir, yalandır. Allah, bütün nebilerden (a.s.) Muhammed (s.a.v.) nebi olarak gönderildiğinde ona inanacaklarına dair söz almıştır. Yine peygamberler bu konuda kavimlerinden söz almışlardır. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: (Bölümün numarası 2; Page No. 448)  Hani Allah, peygamberlerden: "Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almış, "Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?" dediğinde, "Kabul ettik" cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu. En sonunda ise Efendimizin (s.a.v.) peygamberliğini İsa b. Meryem müjdelemiştir. benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim. Efendimiz (s.a.v.)'in annesi onun peygamberliğine ulaşmadan ölmüştür. Efendimiz, Allah'tan onun mezarını ziyaret etmek istemiş, Allah da ona izin vermiştir.Fakat, Allah efendimize annesine istiğfar etmesine izin vermemiştir. Bu da onun gayri müslim bir şekilde öldüğüne işaret ediyor. Allah daha iyi bilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.Tags: