İmama uyan kimsenin sehiv secdesi yapması

Soru 2: İmama uymuş olan bir kimse bir vacibi unutacak olsa sehiv secdesi yapması gerekir mi?


Cevap 2: Bir vacibi terketmiş olması sebebiyle imama uyan kimseye secde yoktur. Bu onun için meşru da değildir. Ancak bir veya daha fazla rekat kaçırmış olan kimse imamı ile beraber veya yalnızken kendisinin yapmış olduğu eksiklikten dolayı imamının selamından sonra geriye kalan rekatı veya rekatları kaza ederken sehiv secdesini yapar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: