Namazda vesvese

(6461) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bir kadın, beş vakit farzı ve sünnetleri kılıyor, fakat bazen kılmadığını sanıyor yahut namaz esnasında temizliğinden yahut kabul olunmadığından şüphe ediyor ve kendisine arız olan bu durumlardaki şüpheden dolayı bir günlük yahut üç günlük namazı kaza ediyor. Zat-ı âlinizin bu konudaki görüşünüz ve fetvanız nedir?.


Cevap 3: Şüpheyi bırak ve şeytandan Allah'a sığın. Temizlenip namazı eda ettiğin zaman iade etmen gerekmez. Şüpheye iltifat etme ve Allah Te'âlâ'nın emrettiği şekilde ve Resûlüllah'ın (s.a.v.) kıldığı gibi, namazı kılmaya çalış. Umulur ki, Allah bizim ve sizin salih amellerimizi kabul eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: