Namazdaki vesveseyi gideren dua

(5935) no'lu fetva: Soru: Abdestte ayakları yıkarken, yahut abdestten hemen sonra, yahut abdestten bir süre sonra, idrar yolundan damlalar geldiğini hissediyorum. (Bölümün numarası 7; Page No. 166) Böyle söylediğim gibi his olunca, bundan sonra yerine bakıyorum, bazen bir damla yahut daha fazla bir eser görüyorum, bazen de bir şey göremiyorum. Bu, idrar yoluna engel olamadığımdan dolayı meydana geliyor. Bazı doktorlara gittiğimde bana şöyle dediler: Bu, normal bir durumdur ve gençlerde çok olur ve evlendikten sonra geçer. Bazıları da buna benzer şeyler söylediler. Ben bundan kurtulamadım. Birinci derecede beni ilgilendiren, namazın hükmü ve şeri olarak bu durumun tedavisidir. Zira ben, abdesti çok kere tekrarlıyorum. fakat ben bu konuda rahat değillim. Bundan dolayı, muzdarip olduğum durumu anlamayı Allah'tan ümit ederek bu mektubu size yazıyorum. Buna göre, vereceğiniz hüküm bana doyurucu bir cevap olur. Abdest aldıktan sonra böyle bir şey meydana gelse ne yapılması gerekir? Bu durumda iç elbiselerin hükmü nedir?


Cevap: Temizlik imanın yarısıdır. Müslüman temizlendikten sonra, kendisinde bir şey çıktığını hissederse, eğer hades meydana gelmişse, abdesti tekrar alır ve beden ve elbiseden necasetin bulaştığı yeri yıkar. Hades meydana gelmemişse, on iltifat etmez ve namazı sahihtir. Zira Buhari ve Müslim'de Abdullah b. Zeyd'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Bir adam namazda bir şey hissettiğini Peygamber'e (s.a.v.) şikayet etti. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Bir ses (yellenme) veya koku duyuncaya kadar namazdan ayrılmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: