Namazdaki vesveseyi gideren dua

Namazdaki vesveseyi gideren dua. (2677) no'lu fetvanın onuncu sorusu: (Bölümün numarası 7; Page No. 165) Soru 10: İnsana bazen namazda vesveseler ve evham arız oluyor. Şeytanı ve vesveselerini gideren faydalı dua nedir?


Cevap 10: Bunun ilacı: Allah'ın huzurunda O'na münacaat ediyor olduğunu hatırlamandır. Huzuru kalple edebini takınman, münacaat ettiğin varlığa yönelmen, kıyamda okuduğun Kur'ân ayetlerinin manalarını ve rüku ve secdendeki tesbihatında Allah'ın azametini ve celâlini düşünmen gerekir. Şeytanın tuzağını senden defetmesi ve akla gelen şeyleri ve vesveseleri senden uzaklaştırması için, secde ederken Allah'a dua ederek tazarruda bulun. Zira sahih hadiste rivayet edildiği gibi, kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: