Namazda tilavet secdesi

(Bölümün numarası 7; Page No. 155)  Namazda tilavet secdesi. (12781) no'lu fetva: Soru: Sabah cemaatına vardığım zaman, imam namaza başlamış, secde suresini okumuş ve tilavet secdesi yaptı. Ben yere secdeye giderek ona uyayım mı, yoksa ayağa kalkıncaya kadar bekleyeyim mi? Secdeyi kaçırırsam secde yapmam gerekir mi, yoksa gerekmez mi? Bu, birinci rekat mı sayılır, yoksa onu takip eden mi birinci rekattır, ikinci rekat, ikinciyi takip eden rekat mıdır? Bize geniş olarak bilgi veriniz, Allah sizi muvaffak kılsın, Allah bize ve size sevap yazsın ve açıklama isteyenlere hüküm vermede Allah size yardım etsin.


Cevap: Namaz kılmak üzere camiye gelen kimse, imam tilavet secdesi yapıyorsa, ayakta iken başlama tekbirini alır sonra tilavet secdesinde ve sonrasında ona tabi olur. Tilavet secdesini kaçıran kimseye bir şey gerekmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: