Namazda vesvese

Namazda vesvese (3894) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: (Bölümün numarası 7; Page No. 157) Soru 3: Beş vakit namazdan her hangi bir farzı eda ederken, başlama tekbirini alıp Fâtiha suresini okumaya başlayınca, daima namaz bitinceye kadar yanılıyorum ve aklım cami dışında dolaşıyor. Bu, yaklaşık iki senedir devam ediyor. Bu konuda bir hoca bize şöyle dedi: Namaz kılarken aklına başka şeyler gelen kimse, girdiği gibi camiden çıkar. Bu sorular hakkında beni bilgilendirmenizi, irşat etmenizi ve nasihat etmenizi rica ediyorum. Allah size uzun ömürler versin.


Cevap: Eğer namazın farz ve vaciplerini yerine getirdiysen namazın sahihtir. Sana nasihatımız, gücün yettiği kadar ve bütün kuvvetinle nefsinde şeytanla mücadele etmendir. Ta ki, kendinden vesveseyi gideresin ve şeytanın tuzağını bozasın. Allah'a iltica ve kıraatın başında ve daima nefsinde şeytandan istiaze etmek, bu konuda sana yardımcı olan şeylerdendir. Kur'ân'ın manalarını tam olarak tedebbür etmek, seni Allah'ın azametine, tekbir, tehlil, tesbih ve hamdetmeye sevkedecek ve senin Allah'ın huzurunda olduğunu ve namazında ona münacaatta bulunduğunu hatırlatacaktır. Yapman gereken, O'nun huzurunda edeple durmak ve O'na münacaatta ve duada huzur-u kalp içerisinde bulunmak ve Allah'ın, senden vesveseyi gidereceğine ve şeytanın tuzağından salim kılacağına dair ümidini korumaktır. Allah'ın, buna yönelmeye ve şeytandan yüz çevirmeye seni muvaffak kılmasını ümit ederiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: