Hz. İsa'nın (a.s.) mertebesi

Soru 3: Diğer peygamberlerden farklı olarak babasız dünyaya gelmesi ve onlar gibi ölmemesinden dolayı, Hz. İsa'nın (a.s.) bütün peygamberlerden üstün olduğunu söyleyebilir miyiz?


Cevap 3: Hz. İsa'nın (a.s.) babasız olarak dünyaya gelmiş olması ve semaya yükseltilmesi, kendisini diğer peygamberlerden üstün kılmaz. Nitekim kendisi, Allah'ın halili İbrahim (a.s.) ve Peygamber efendimiz'in (s.a.v.) mertebesine ulaşmamıştır. Bu iki peygamber kendisinden faziletlidir. Hatta bu iki peygamber bütün peygamberlerden üstündür. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.Tags: