Namazdan sonra Ayetü'l-Kürsi ve Muavvizeteyn'i okumak

(Bölümün numarası 7; Page No. 108)  Namazdan sonra Ayetü'l-Kürsi ve Muavvizateyn'i okumak (4209) no'lu fetvanın üçüncü ve dördüncü soruları: Soru 3: Zâtı alinizden, Ayetü'l-Kürsi, İhlâs ve muavvizateyn'i üç kere okumanın müstahsen olduğunu işittim. Bunu, camiden çıktıktan sonra, camide, sünnetten önce yahut sonra okumak caiz midir?.


Cevap 3: Ayetü'l-Kürsi, İhlâs suresi ve muavvizateyn'i okumak sünnettir. Okumak gizli olur ve selamdan sonra zikrin bitiminden sonra olur. Bu konuda asıl kaynak, Nesai'nin, Ebu Umame İyas b. Sa'lebe el-Harisi el-Ensari el-Hazreci'den rivayet ettiği ve İbn Hıbban'ın sahih kabul ettiği hadistir ki, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim, her farz namazdan sonra Ayetü'l-Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ancak ölüm mani olur. Yine Ahmed ve diğerlerinin Ebu Ümame ve diğerlerinden rivayeti şöyledir: "Her namazdan sonra Ayetü'l-Kürsiyi gizli olarak okur." Bunu "el-Muhtara"da sahih kabul etmiştir. Bunda Taberani İhlâs suresini de ziyade yapmıştır: De ki: O, Allah birdir. İbn Kayyim şöyle demiştir: Bunun kaynağının olduğuna delalet eden başka yolları da vardır. Yine Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve diğerlerinin Ukbe b. Amir'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir: (Bölümün numarası 7; Page No. 109) Resûlüllah (s.a.v.) bana her namazın arkasından Muavvizetan surelerini okumamı emretti. Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle geçmektedir: Muavvizat (İhlas, Falak ve Nas sureleri)


Tags: