Ezan ile ilgili bid'atlar

(2036) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Filipin'in bazı mescidlerinde namaz için önce davul çalınıyor daha sonra da ezan okunuyor. İslamda böyle bir şey caiz midir?


Cevap 4: Davul ve benzeri şeyler eğlence aletlerindendir. Dolayısıyla bunların namaz vaktini ya da vaktin yaklaştığını duyurmak için kullanılmaları caiz değildir. (Bölümün numarası 6; Page No. 101)  Bilakis bu haram olan bir bid'attir. Vacip olan şer'i ezan ile yetinilmesidir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Irbad b. Sariye (r.a.) demiştir ki: Resulullah (s.a.v.) bize beliğ bir vaaz verdi. Öyleki bundan dolayı kalpler ürperdi ve gözler yaşardı. Bunun üzerine dedik ki: Ya Resulellah! Bu veda eden birinin öğütüne benziyor, bize tavsiyede bulun. Şöyle buyurdu: ''Size Allah'tan korkmayı, başınız bir Habeşli köle de yönetici olsa işitip itâ'at etmenizi tavsiye ederim. Şüphe yok ki içinizden yaşayacak olanlar ileride çok ihtilaflar göreceklerdir. Bundan dolayı size, benim ve hidayet üzere olan raşid halifelerin sünneti üzere olmanızı tavsiye ederim. Onlara azı dişlerininzle sımsıkı tutunun. Sonradan çıkarılan şeylerden uzak durun, zira her bid'at dalalettir.'' Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş olup, Tirmizi onun hasen ve sahih bir hadis olduğunu söylemiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: