Ezan ile ilgili bid'atlar

(Bölümün numarası 6; Page No. 110) (6898) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Ezandan önce ve sonra sesli bir şekilde Resulullah'a (s.a.v.) salatu selam getirmenin hükmü nedir?


Cevap 7: Bu konudaki hüküm sonradan çıkarılmış bir bid'at olup, ne Resulullah (s.a.v.) döneminde, ne raşid halifeler ve ne de diğer sahabeler döneminde böyle bir şey vardır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim'in rivayeti de şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Meşru olan müezzinin ezandan sonra gizlice salatu selam getirmesidir. Ezan ile beraber onu da yüksek bir sesle okumamalıdır. Zira bu bir bid'attir. Ezan; ilim ehlinin icması ile ''Lailahe illellah'' sözü ile sona erer ve ardından vesile duasını okur. Müezzini işiten kimse de onun gibi lafızları tekrar eder. Hay'ale de ise: ''La havle vela kuvvete illa billah'' der. Sonra Resulullah'a (s.a.v.) salatu selam getirir ve sahih hadiste sabit olduğu şekilde vesile duasını okur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: