Ezan ile ilgili bid'atlar

Ezan ile ilgili bid'atlar (220) no'lu fetva: Soru: Müezzinin, ezan okurken ''Hayya ala hayri'l-amel'' sözünü söylemesinin hükmü nedir?


Cevap: Ezan, ibadetlerden birisi olup, ibadetlerde de aslolanın tevkıfi olmasıdır. Kitap, sünnet ya da icmadan delili olmayan bir amelin meşru olduğu söylenemez. Dolayısı ile bu amelin de şer'i bir delil olmaksızın meşru olduğunu söylemek Allah hakkında bilgisizce konuşmak anlamına gelir. Allah Te'âlâ buyurur ki: (Bölümün numarası 6; Page No. 98)  De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Yine şöyle buyurur: Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Resulullah da (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bu bilindikten sonra, Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olan meşru ezan on beş kelimeden oluşmaktadır: Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber, Eşhedü ella ilahe illellah Eşhedü ella ilahe illellah, Eşhedü enne Muhammede'r-resulullah Eşhedü enne Muhammede'r-resulullah, Hayye ale's-sala Hayye ale's-sala, Hayye ale'l-felah Hayye ale'l-felah, Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illellah. Resulullah'ın (s.a.v.), Bilal'e, okumasını emrettiği sabit olan ezan işte budur. Sünen ve Müsned sahipleri de bu şekilde nakletmişlerdir. Sabah ezanında ise bir farklılık vardır. Resulullah'ın (s.a.v.) müezzininin, sabah ezanında ''Hey'ala''dan sonra iki defa ''es-salatu hayrun mine'n-nevm, es-salatu hayrun mine'n-nevm'' sözlerini ziyade ettikleri sabit olmuştur ve eimme-i erbaa da bunun meşru olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Resulullah'ın (s.a.v.), Bilal'in bu sözünü onaylamış olması, onun meşru olduğunu göstermektedir. (Bölümün numarası 6; Page No. 99) Sabah namazında müezzinin, ''Hayye ala hayri'l-amel'' sözüne gelince; böyle bir söz sabit değildir ve ehli sünnet nazarında da bir uygulaması yoktur. Bu, Rafiziler'in bid'atlarındandır. Ezanda bu fazlalığı okuyan kimseye imkan ölçüsünde engel olunmalıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: