En iyi kitaplar

Soru : Allah'a (c.c.) razı olarak ulaşmak ve dini sağlam olarak yaşamak isteyen kişi için en iyi dini kitaplar nelerdir? Bilindiği gibi kitaplar çoğalmıştır ve şairin dediği gibi hayretler düşmekteyim. (Bölümün numarası 12; Page No. 125)  Avlar Huraş'a (şahıs ismi) çok göründü;Huraş hangisini avlayacağını bilemedi.


Cevap : Öncelikle Allah'ın (c.c.) hidayet ve nur kaynağı olan kitabını ve Resûlü'nün (s.a.v.) sünnetini okumalısın. Ayrıca tefsirleri ve hadis şerhlerini ilim erbabından öğrenmelisin. Öğrendiğinle amel etmelisin. Çünkü bildiğiyle amel eden kimseye Allah (c.c.) bilmediğini de öğretir. Sana ayrıca, Sahih Müslim ve Sahih Buhariyi, Buluğu'l-Meramı, Makdisi'ni yazdığı Umdetu'l-Hadis, Münteka'l-Ahbar, İbn Kayyım'ın Zadu'l-Me'adı, Şeyhü'l-İslam İbn Teymiyye'nin Akidetu'l-Vasitiyye adlı eseriyle, Kitabu't-Tevhid, Fethu'l-Mecid ve Keşfü'ş-Şübuhat kitaplarını okuyabilirsin. Allah tüm müslüman alimlere rahmet eylesin. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: