Kitap okumak ve onlardan faydalanmak

Kitap okumak ve onlardan faydalanmak (6914) no'lu fetvanın on yedinci sorusu: Soru : Bazı âlimlerin kitaplarını okuyorum. Herhangi bir meselede âlimin biri bir görüş belirtmekte, diğer âlime baktığım zaman onun görüşünün sahih olmadığını ifade ettiğini görüyorum. Böyle bir ihtilaf mevcut. Buna örnek, Muhammed Nasıruddin el-Albani altın yüzük meselesinde haramlığına dair vuku bulan ihtilaftır. (Bölümün numarası 12; Page No. 124) Bazı meselelerde muhalif davranan bu âlim gibi kitapları okuyacak yetiye sahip biri miyim? Başka âlimin ne dediğini bilmeden bunun görüşünü alabilir miyim? Bazen şek ve ihtilafa düşmekteyim? Ne yapmam gerekir?


Cevap : Eğer araştırma, delil çıkarma, deliller arasında kıyaslama yapabiliyor ve doğru olanı tercih edebiliyorsan muhalif iki tarafı veya tarafları bakış açını geniş tutmak için okuyabilirsin. Şek ve şaşırmaktan korkman da gerekmez. Ancak eğer buna ehil değilsen kitap ve sünnete bağlı güvenilir ve müctehid bir âlimi taklit etmen gerekir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: