En iyi kitaplar

(19048) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru : Şeyhu'l-İslam'ın fetvalarını okumaya başladım ve 15. cilde geldim. Bu âlimi eleştirmek benim haddim değildir ama, içinde çokça ayrıntı ve tekrar gördüm. Okumayı bırakayım mı? Ne dersiniz?


Cevap : Sana İbn Teymiye'nin Allah onu rahmet eylesin, kitabını okumaya devam etmeni tavsiye ederiz. Sabır ve düşünmeni de tavsiye ederiz. Bu, iyi, faydası çok, dünya ahret namına çokça istifade edilecek kitaptır. Kapsamlı olan bu eser, akâit, tevhid, fıkıh, fıkıh usulu, hadis, tefsir, astronomi, mantık, münazara, dinler ve mezhepler tarihi, tıp, dil bilgisi, coğrafya, tarih, psikoloji vd. ilim dallarını ihtiva etmektedir. Bu kitap çok kıymetli ve değerlidir. Hakka dair gerçekler işlenmiş, inkar ve tahrifçilerin yanlışlarını gidermiştir. Eserin müellifi batıl ehliyle akli ve nakli delillerle mücadele etmiştir. Onların mezheplerine onlardan daha hakim olduğu için kendi mezheplerinden deilillerle mücadele etmiştir. Onlara delilleri sundu, şüpheleri giderdi, selef mezhebini muzaffer kıldı,dinin akidelerini ve hakikatlarını açıkladı. Aklın sahih nakille çatışmadığını gösterdi. Bununla beraber kitabın tertibi ve tasnifi iyidir. Bu eseri okuyan Allah'ın (c.c.) izniyle şüphe ve yanlıştan kurtulur. Sağlam ve doğru akla sahip olur. İstifade edilen ve başkasına fayda veren bereketli bir ilme erişir. (Bölümün numarası 12; Page No. 127) Kitaptaki tekrarlar boşuna yapılmamıştır. Müellif bununla konuyu hiçbir itiraza mahal bırakmaksızın açıklamayı kast etmiştir. İlim talebesine faide sunmak ta kast edilmiştir. Tekrarın sebebi soranların çokluğu sebebiyle de olabilir. İbn Teymiye bazen bir meseleyi anlatır, başka bir bölümde de detaylı veya özet olarak geçebilir. Durum bunu gerektirebilir. Bazen mesele dolaylı olarak başka yerle ilgili olabilir. Bunu önce kısaca, daha sonra da doğrudan ilgili olduğu için detaylı bir şekilde açıklayabilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: