Duada bid'at

(16110) Numaralı fetva: Soru: Zât-ı âlinizden bu yazıma ek olarak gönderdiğim kâğıdı incelemenizi ve bu duanın sıhhatini açıklamanızı istiyorum. Acaba Nebi (s.a.v.)'den böyle bir dua gelmiş midir? Çünkü bu kâğıdı yazan öğretmen kardeşimiz Allah'tan mükafat ve sevap elde etmek için okuldaki arkadaşlarıyla beraber bir şeyler yapmak istiyor. (İdare bu duayı mensuplarına hediye etmeyi istiyor. Mübarek ayın her gecesi sabah namazından sonra okunuyor. Bununla birlikte her türlü başarı ve muvaffakiyetler temenni ediyorlar. Fatiha suresini bir kere okuma. Nas suresini bir kere okuma. Felak suresini bir kere okuma. Samed suresini 100 defa okumak. Ayete'l- Kürsiyi bir defa okumak. Bunlardan sonra şu duayı okumak. (Bölümün numarası 2; Page No. 225) Ey bolca veren, fakat verdikleri ile minnet etmeyen ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan, asla minnet altına girmeyen Allahım! İlahi! şu ramazan gecesindeki büyük tecelli hürmetine, yüce Kur'ân'da okuduğun şeylerin hakkı hürmetine; bizi belalardan, salgınlardan, sıkıntılardan, dilediğin gizli ve açık hastalıklardan koru. Şüphesiz sen dilediğini yapmaya kadirsin. Allahım! Senin ve nebin Muhammed (s.a.v.)'in lütfunu istiyorum. Seninle onun arasındaki sırları istiyorum. Bizimle, bütün zalimlerin, günahkarların, inatçıların ve hasetçilerin arasına perde koymanı diliyorum. Allahım! Senden korkmayan, senden sakınmayan, bizlere merhamet etmeyen kişileri bize musallat etme. (Bölümün numarası 2; Page No. 226) Allahım! Bizi belalardan, salgınlardan, sıkıntılardan, dilediğin gizli ve açık hastalıklardan koru. Şüphesiz sen dilediğini yapmaya kadirsin. Her zor işi bize kolaylaştır. "Sübhanellah"," el-hamdulillah", " Allahu Ekber", "La ilahe illallah", "Yüce ve büyük olan Allah'tan başka güç ve kudret sahibi kimse yoktur" bütün bunların hürmetine; zalimlere karşı bizlere yardım et. Fatiha'nın sırları üzerine, Nebi (s.a.v.)'in ruhuna, temiz eşlerinin ruhuna, ehli beytinin, bütün sahabilerinin ruhuna El-Fatiha: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur... Sure'nin sonuna kadar). Zât-ı âlinizden bu duanın sıhhatini açıklamanızı ve şu numaraya (....) faks çekmenizi diliyorum. Ki arkadaşları sizin fetvanızla ikna olsunlar ve bu kâğıt insanların arasında yayılmasın. Allah'tan ömrünüzü uzatmasını, güzel ameller nasib etmesini ve güzel bir sonla bitirmesini diliyorum.


Cevap: Müslümanın amellerinin tamamını Nebi (s.a.v.)'in sünnetine uygun olarak yapması gerekir. Söz konusu bu dua bir çok bidatlar içermektedir. Mesela: 100 kere (Deki: O Allah birdir.), Nebi'nin sırlarını isteme, Allah ile onun arasındaki sırları isteme vb. diğer bidat olan sözler. Buna göre bu şekilde yayınlanan duanın okunması caiz değildir. Nebi (s.a.v.)'den bunun dışında bir çok dua bize gelmiştir. Ramazanın her gecesine özel ayrı ayrı dualar sünnet değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline, ve ashâbına salât ve selam etsin


Tags: