Bidat dua

(15661) Numaralı fetva: Soru: Size bu yazıyı yazmamın sebebi, bu yazıya eklediğim dua hakkında sizinle istişare etmek ve bilginizi almaktır. Bu duayı yaklaşık 10 yıl önce öğrendim. İnsanlardan çoğuna bunu okuyordum. Bana: "Bu duayı söyleyen kimdir, senedinde kimler var, nakledenler kimlerdir, kim sahih görmüştür." Bu şekilde sorular sordular. İlim ehli bazı kişilere sordum. Fakat bu duayı ve senedini bilen birini bulamadım. Şam'dan Amerika'ya yolculuğumdan sonra hayırsever bir arkadaşla tanıştım. Bana bu duayı tavsiye etti. Buradaki müslümanlara dağıtmam için bana yaklaşık 100 adet bu duadan verdi. Sıhhatinden (sağlamlık) ve isnadından korktuğum için duayı dağıtmadım. Kimden aldığını da bulamıyorum. Bu sebeple size bu duanın bir nüshasını gönderiyorum. Sizden bana cevabını, senedini, sıhhatini, kimin bu duayı okuduğunu, ondan da kimin aldığını bildirmenizi umuyorum. Alim ve kadir olan Allah'tan bizi sevdiği ve razı olduğu amellere muvaffak kılmasını diliyorum. Dua'nın metni şu şekildedir: Nebi (s.a.v.)’den rivayet edildiğine göre o, mescidde oturuyordu. Cebrail (a.s.) ona geldi ve dedi ki: Cenab-ı Haktan sana selam, tahiyye ve ikram getirdim. Cebrail (a.s.) şu müjdeyi verdi: Rabbin diyor ki: Bu duayı sana hediye ediyorum. Bunu senden önce ve senden sonra kimseye hediye etmedim. Nebi (s.a.v.) dedi ki: Cebrail kardeşim, bu hediye nedir? Cebrail dedi: Mübarek bir duadır. Kim ömründe bir defa okursa, yazarsa, duvara asarsa, kendi üzerinde taşırsa 900 yıl Allah’ı tesbih etmenin sevabını alır, deniz köpüğü kadar da olsa günahları bağışlanır, annesinden doğduğu gün gibi günahlardan temizlenir. Kim seni rüyasında görmek istiyorsa bunu okuyup uyursa seni görür. Kim hastalanır da bu duayı okursa Allah’ın izni ile iyileşir. Bir kişi birinden korkuyorsa, Allah onun şerrinden onu korur. Bir kimse fakirse Allah onu lütfu ile zenginleştirir. Kim yolculuğa çıkarsa Allah onun yolcuğunu emin kılar. Kim bu duayı misk veya za’feranla yazarsa, onu bir temiz kaba koyarsa, şiddetli bir ağrısı varsa, onu içtiği zaman, Allah bu hastalığına şifa verir. Kim onu bir kağıda yazarsa, ölünün kefeninin içine koyarsa, kabir sorularına kolaylıkla cevap verir, kabir azabından kurtulur, yeniden dirilirken Allah ona 1000 melek verir ve onu sırattan geçirirler. Bir kimsenin bir şeyi çalındığı zaman veya kaybolduğu zaman; abdest alırsa, iki rekat namaz kılarsa, her iki rekatta önce Fatiha’yı sonra İhlas’ı okursa, namazdan sonra bu duayı okursa, Allah onun kaybettiği şeyi geri verir. Eğer bu duayı okumazsa ellerinin arasına alıp şöyle derse: ‘Allahım! Bu duanın hakkı için kaybettiğim şeyi bana geri döndür. İhtiyacımı gider’ derse Allah onun kaybettiği şeyi geri verir. Kim onu ömründe bir kere okursa, 900 melek Allah’tan onun için mağfiret dilerler. Nebi (s.a.v.)’den rivayet edilmiştir ki; Kim bu duayı okursa, ona saygı göstermezse ve inanmazsa, ben ondan beriyim. Kim onu müslümanların arasında yaymakta cimrilik yaparsa, Allah kıyamet gününde onu elîm bir azapla azaplandırır. Nebi (s.a.v.)’in bir ihtiyacı olduğu zaman veya savaşa çıkacağı zaman bu duayı okurdu. Kim bu duada şüpheye düşerse onu korku kaplar. Ebu Bekir-i Sıddık (r.a.) dedi: Nebi (s.a.v.) bize bu duayı ezberlememizi tavsiye etti. Bu duayı okuduğum zaman onu rüyamda görüyorum. Ömer b. Hattab (r.a.) dedi ki: Bu duanın bereketiyle islam zuhur etti. Osman (r.a.) dedi ki: Bu duanın bereketiyle Kur’ân’ı ezberledim. Ali b. Ebu Talib (r.a.) dedi ki: Kim bu duayı ezberlerse kıyamet gününde yüzü Bedir gecesinin ayı gibi olur, cennete hesapsız girer. Hasan-ı Basri (r.a.) dedi ki: Nebi (s.a.v.) dedi: Bu duanın Allah’tan başka kimsenin sayamayacağı kadar çok sevabı ve lütfu vardır. Kim bu duayı ömründe bir defa okursa, kabre konulacağı zaman Allah 100000 melek gönderir. Her bir meleğin elinde burdan tabaklar vardır. Ona istediği herşey verilir. Melekler derler ki: Ey Allah’ın kulu! Korkma, kıyamet günü kadar biz seninle beraberiz. Senin kabrin cennetin bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah Teâlâ buyuruyor ki: Ben bu duayı okuyanı, taşıyanı veya kabre onunla defnedileni azap etmekten haya ederim. Cebrail (a.s.) dedi ki: Bu dua Allah dünyayı yaratmadan önce arşın sütünlerinde yazılıydı. Kim inanarak ister ayın başında ister ortasında isterse sonunda okursa Allah onun için arşın altında 70000 melek yaratır. Her meleğin bin tane dili var. Her dil Allah’ı tesbih eder, bu duayı okuyan kişi için af dilerler. Kim bu duayı ölünün kefenine okursa, Allah ona arşın altında 70000 melek gönderir. Ellerinde cennet şaraplarından 4 renkli şarap dolu nurdan kadehler vardır. Her kadehin üzerinde nurdan mendiller vardır. Bu mendillerde; ‘bu duayı okuyan falan b. Falana Allah’ın hediyesidir’ yazmaktadır. Resulullah (s.a.v.) dedi ki: Ey Cebrail kardeşim! Ümmetime bu sevapların hepsi var mı? Cebrail (a.s.) dedi ki: Bilakis bunlardan fazlası var. Cebrail (a.s.) dedi ki: Ey Muhammed! Kim bu duayı okursa, evliyanın, esfiyanın, zahidlerin, âbidlerin, sabredenlerin, şükredenlerin ve affedilenlerin sevapları kadar sevap vardır. Mübarek dua da şu şekildedir: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bismillah nurdur. Bismillah nur üzerine nurdur. İşleri evirip çeviren Allah’a hamd olsun. Nuru yaratan, Tur dağında Musa ile konuşan Allah’a hamd olsun. Bilinen, yüce, izzet sahibi Allah’a hamd olsun. Bollukta ve darlıkta kendisine şükredilen Allah’a hamd olsun. Gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve aydınlığı yaratan Allah’a hamd olsun. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. Kef, ha, ya, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, kaf, Yalnız senden yardım ister ve yalnızca sana ibadet ederiz. Ya Hay, Ya Kayyum! Yalnız senden yardım dileriz. Allah kullarına şefkatlidir. Dilediğini rızıklandırır. O güç ve kudret sahibidir. Ya Kafî, Ya Ganî! Her şeyden güçlü olan! Benim herşeyimi affet. Bana hiçbir şeyi sorma. Herşeyi benden gider. Sen herşeye kadirsin. Hayır senin elindedir. Sen herşeye kadirsin. Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Allah’a hamd olsun. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah'tandır. Rahmetini istiyoruz ey merhametlilerin en merhametlisi. (Bölümün numarası 2; Page No. 220)  (Bölümün numarası 2; Page No. 221)  (Bölümün numarası 2; Page No. 222)  (Bölümün numarası 2; Page No. 223)


(Bölümün numarası 2; Page No. 224) Cevap: Soruda anlatılan dua bidat bir duadır. Duanın okunması, duaya teşvik etme, onu yayma amacıyla söylenen şeyler, söylenen vaadlerin hepsi yalandır. Bunlara rağbet etmemek ve inkar etmek gerekir. Allah en iyi bilendirBaşarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline, ve ashâbına salât ve selam etsin


Tags: