Cenazelerdeki bid'atler

(Bölümün numarası 2; Page No. 201)  Cenazelerdeki bid'atler (10274) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Kişi öldüğünde arkasından iki veya daha fazla hayvan kesip buna, ölü yemeği diyorlar. Bazıları ise bunu akşam namazından sonra bunu ziyafet olarak insanlara sunuyorlar ve şöyle diyorlar: Bu ölü yemeğidir. Akşamdan geciktirilmez. Bazıları da bu kestiklerini insanlara et olarak dağıtıyorlar. Bu konuda bize fetva vermenizi rica ediyoruz.


Cevap 1: Ölenin yakınlarının yemek yapması bidattir. Selef bunu niyahadan saymışlardır. Bu konuda sünnet olan ise, yemeğin yapılıp ölenin yakınlarına ikram edilmesidir. Bu onların acısının hafifletilmesi için en uygun olanıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: