Ezandan sonra nidada bulunmak

(Bölümün numarası 2; Page No. 191)  Ezandan sonra nidada bulunmak (16493) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bazı insanlar, ezandan sonra "Ey ilk yaratılan" diyerek nida ediyorlar. Fakat biliyoruz ki Rasulullah (s.a.v.) ilk yaratılan kişi değildir.


Cevap 3: Ezandan önce ve sonra, her hangi bir şekilde zikirde bulunarak nida etmek caiz değildir. Ezanı Allah Teâlâ'nın buyurduğu gibi sınırlamak vaciptir. Kim ona ek bir şeyler katarsa, o kişi bid'atçi olur. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ve şöyle buyurmuştur: (dinde) Sonradan uydurulan şeylerden uzak durun. Her uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. Sonra bu söz batıl bir sözdür. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) ilk yaratılan kişi değildir. Bu yüzden de bu söz yalan olur, Rasulullah (s.a.v.) hakkında haddi aşmak sayılır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Beni, hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi övmeyin. Ben, ancak bir kulum ve (benim için) Allah’ın kulu ve elçisidir, deyin.” Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: