Bir şahıs, başka bir kabiledeki şahsın adını oğluna veriyor

(18302) Numaralı fetva: Soru: Hoşgörünüze sığınarak Tihama Kahtan bölgesi Fürşe'deki Emr-i bi'l-Maruf ve'n-Nehyi ani'l-Münker heyeti üyesinin mülahazalarını size iletmek istiyorum. Bu bölgede "Semve" diye isimlendirdikleri bir kutlama töreni vardır. Şöyle ki: Bir şahıs başka bir kabileden birinin ismini çocuğuna veriyor. Kendi ismi, çocuğa verilen şahıs, biraz eşya ve elbiseler alıyor. Bazen araba da alabiliyor. Daha sonra bir grupla kendi isminin verildiği çocuğa gidiyor. "Kisve" diye isimlendirdikleri bu hediyelik eşyaları o çocuğa veriyor. Daha sonra bu çocuk sahibi, ismini verdiği şahıs için bir tören düzenliyor. Birçok deve, koyun kesiyor ve bunlar dışında başka yemekler hazırlıyor. Bundan sonra kendi ismi çocuğa verilen şahıs da buna karşılık olarak başka bir kutlama töreni hazırlıyor. Bu ilkinden daha büyük ve bazen de daha çok zarara sokabiliyor. Bu gibi törenlerde hazırlanan et ve diğer yemekleri yemek caiz mi? Önce Allah'tan sonra sizin değerli şahsiyetlerinizden bu konu çerçevesinde fetva çıkarmanızı umuyorum. Umulur ki Allah bu fetvayla hepsine fayda sağlar. Allah sizleri korusun. (Bölümün numarası 10; Page No. 471)


Cevap: Çocuğuna isim veren ve kendi ismi verilen şahısların bu tür törenleri yapması meşru değildir. Nitekim bu tür harcamalar yerinde olmayan harcamalardır. İnfakta bulunmak isteyen vereceği şeyleri, akraba ve akraba dışındaki kabile fakirleri, dul kadınlar, yetimler ve miskinlere vermesi gerekiyor. Allah Te'âlâ Kur'ân'da şöyle buyuruyor: Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: