Arapçadan başka bir dil ile dua

Arapçadan başka bir dil ile dua (6348) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İngilizce dua etmek caiz midir?


Cevap 1: Bir kimsenin, Arapça, İngilizce, Urduca yahut başka dillerden bildiği bir dille Allah Te'âlâ'ya dua etmesi caizdir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: