Kukimu Katika Swalaah ya Faradhi Na Sunnah

SWALI LA KWANZA: Assalaam Alaykum Warahmatullah Wabarakatuh,Sheikh shukran kwa majib ya maswali yangu niliyouliza inshaallah Mwenyezi Mungu Azza Wa Jalla awalipe mema hapa duniani na huko Akhera kwa kazi yenu ya kujitolea ya kutuongoza. Sheikh si

JIBU:

Vitambulisho: