Dalili Gani Baada Ya Swalaah ya Istikhaarah? Je Kuna Muda Maalumu Wa Kuiswali

SWALI: Assalamu alaykum. Unaposali Istighar na ukaona kuwa sala yako haijajibiwa au hujaona dalili zozote kuna muda maalumu wa kusali Istighar au nisali mpaka nitakapo ona dalili zozote?

JIBU
Vitambulisho: