Yedinci günde, yeni doğan erkek çocuğun saçını traş etmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 467)  Yeni Doğana İsim Vermek ve Başını Tıraş Etmek (16413) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Yeni doğan çocuğun saçlarını, çocuk büyüyünce saçı severse saçları daha iyi çıksın ve gür olsun diye küçükken kesmenin hükmü nedir?


Cevap 3: Yedinci gününde yeni doğan erkek çocuğun saçını kesmek müstehaptır. Nitekim Peygamber (s.a.v.), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (r. anhüma) saçlarını kesmiştir. Hem de Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yeni doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, (aynı günde) başı tıraş edilir ve kendisine isim verilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: