Tesbihin manası

(Bölümün numarası 7; Page No. 113)  Tesbihin manası (8864) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: 1-"sübhanellah", 2- "elhamdü lillah", 3- "eşşükru lillah" ve 4-"la havle vela kuvvete illa billah" demenin manası nedir?


Cevap 7: Allah'ı sena etmenin şekli, tesbih, tehlil, tahmid, tekbir, dua ve istiğfarı çok yapmak suretiyle ve Allah'ın kendisini Kur'ân'ı Kerim'de ve Resûlü'nün lisanında vasfettiği şekilde yapmak suretiyle olur. Bu konuda Nevevi'nin "el-Ezkar", "Riyazü's-Salihin", Şeyh İbn Teymiye'nin "el-Kelimü't-Tayyib" ve İbn Kayyım'ın "el-Vabilü's-Sayyib" kitabına müracat etmeni tavsiye ederiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: