Sahabe (r.a.)

Sahabe (r.a.) Birinci soru, (5401) no'lu fetvadan: Soru 1: Her hangi bir sahabinin ismi zikredildiği zaman "Allah ondan razı olsun" yerine, "selam onun üzerine olsun" dememiz caiz olur mu?.


Cevap 1: Sahabiyi veya bir başkasını zikrettiğimiz zaman "salât ve selâm onun üzerine olsun" dememiz caizdir. İmam Buhari "Sahih" adlı kitabında: Peygamber'den (s.a.v.) başkasına salât ve selâm getirlir mi?. babını açmış ve şunları zikretmiştir: Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). İbn Ebi Evfa'dan Amr b. Mürra'nın, ondan Şu'be'nin, ondan da Süleyman b. Harb'in bize rivayet ettiğine göre İbn Ebi Evfa şöyle demiştir: Bir adam vereceği sadakayla beraber Allah Rasûlü'ne (s.a.v.) gelince Hz. Peygamber: "Allah'ım ona iyilikler ver." demiş, babam sadakasıyla kendisine gelince de: "Allah'ım! Ebu Evfa ailesine iyilik ve nimetler ver." diye dua etmiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 397) Fakat bu, bazı insanlar için bir şiar edinilmez. Sahabe ve diğerleri için sürekli bir sıfat olarak kullanılmaz. Fakat sürekli bir adet haline getirmeksizin, sadakasını vermesinden yahut ilim ve fazilet gibi diğer sebeplerden dolayı bazı insanlar hakkında kullanıldığı zaman efdal olan, "Allah ondan razı olsun" ve sahabe zikredildiği zaman da "Allah onlardan razı olsun" demektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: