Hz. Ali'ye (r.a.) nisbet ndilen bir hikaye

(Bölümün numarası 4; Page No. 394)  Hz. Ali'ye (r.a.) nisbet edilen bir hikaye (7666) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kitapta okumadığım ve bir âlimden de duymadığım ancak halkın dilden dile konuştuğu bir hikaye duydum. Şöyleki: Resulullah (s.a.v.) Ali b. Ebî Talib'i (r.a.) bir yere gönderir ve Ali yolda giderken garip şeyler görür. Onlardan birisi bir kadındır, peşinden koşup yetişmeye çalışır ama yetişemez. Verimsiz bir arazide besili bir deve, verimli bir arazide ise bakımsız bir deve ve daha başka birçok şey de görür. Ali, döndükten sonra bütün bunları Resulullah'a (s.a.v.) sorar, o da buyurur ki: Bakımsız deve cimri kişidir. Besili deve cömert olan kimsedir. Kadın da dünyadır. Öğrenmek istediğim şudur: Bu hadis midir yoksa hikaye mi?


Cevap 1: Anlattığınız bu hikaye ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Uydurma bir rivayete benziyor.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: