Peygamber efendimizin (s.a.v.) ahlakı

(Bölümün numarası 4; Page No. 390)  Peygamber efendimizin ( s.a.v.) ahlakı. Dördüncü soru, (9071) no'lu fetvadan: Soru 4: Peygamber efendimizin (s.a.v.) evindeki hayatı nasıldı?. Ahlakı nasıldı?.


Cevap4: Hz. Aişe'nin (r.a.) dediği gibi onun ahlakı Kur'ân'dı. Hz. Aişe şu ayeti buna delil getirmiştir: Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Aile efradına müsamahalı ve onlara güzel muamelede bulunurdu. Evinde onlara karşı görevini yerine getirir, hatta onları namaza çağırırdı. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmen için Kur'ân ve hadis ve siyer kitapları okumanı ve onun hakkında bilgi sahibi olabileceğin konularda çok soru sormamayı tavsiye ederiz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: