Misafire ikram etmek yahut aileye yedirmek üzere hayvan kesmek

Onbirinci soru, (5276) no'lu fetvadan: Soru 11: Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyruyor: Allahtan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. Bundan maksat nedir? Bizim güney bölgesinde bir kimse misafir için yahut ailesi için hayvan kestiği zaman şöyle der: Allah'ın adıyla, Resûlüllah'ın dini üzere, Allah rızası için bir sadaka olarak, Allah'ım, bunun sevabını bana ve âileme nasibeyle.


Cevap 11: Hadisten maksat, bereketlerini umarak enbiya ve evliyadan ölen kimseler adına kurban kesmenin ve onları razı etmek ve ihtiyaçlarını gidermek yahut şerlerini defetmek ümidiyle cinler adına kurban kesmenin haramlılığıdır. Zira bu, en büyük şirk olup, onu yapan Allah'ın lanetine ve gazabına müstehak olur. Misafirlere ikram etmek yahut âilesine yedirmek için kurban kesmek ve diri ve ölü için Allah'tan sevap ümidiyle, ölmüşlere bir sadaka olsun diye, Allah'a kurbiyet için kurban kesmek caizdir. Bilakis bu, sevabı Allah'tan ümit edilen bir iyiliktir. Ölmüşlerin ve hayatta olanların yerine Kurban Bayramı günü kesilen kurbanlar da bunun gibidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: