Kabirlerde kurban kesmek

Altıncı soru, (6949) no'lu fetvadan: Soru 6: Bazı insanlar, Resûlüllah'ın (s.a.v.) Hz. Hatice'nin yerine kurban kesip tasadduk ettiğini söylüyorlar ve bunu kabirlerde kurban kesmeye delil olarak gösteriyorlar ve: "Biz onlara tasadduk ediyoruz" diyorlar. Bu caiz midir?.


Cevap 6: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaptığı, soruda zikredilen amel gibi değildir. Çünkü o, kabirlerde ve salihlere teberrük amacıyla kurban kesmemiştir. Ancak Allah'a kurbiyet amacıyla kesmiş ve Hz. Hatice'in arkadaşlarına (r.a.) sıla-ı rahim ve sadaka olarak dağıtmıştır.Bid'atçılar ise, kabirde yatandan bereket ümidiyle oraya gömülen kimseye kurbiyet amacıyla kabirlerde kurban kesiyorlar. Kesilen hayvanın etini tasadduk etseler de bu, şirktir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: