Evliya kabirlerinde kurban kesmek

İkinci ve üçüncü soru (6208) no'lu fetvadan: Soru 2: Evliya mezarlarında her yıl Aşure günü en az 40 koyun ve 10 inekten de daha fazlası kesiliyor. Bir kısım hürafeci müslümanlar burada toplanıyorlar, ölülere dua diye Kuran okuyorlar ve bu kesilmiş kurbanları yiyorlar. Siz muhterem efendimizden isteğimiz, delilleriyle bu probleme fetva vermenizdir.


Cevap 2: Birinci: Zikredilen evliyaların kabrine kurban kesilmesi şirktir, bunu yapan da mel'undur. Çünkü bu Allah'tan başkasına kurban kesmektir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Allah'tan başkası adına kurban kesene Allah lanet etsin. Binaen aleyhi evliya kabirlerinde kesilen koyun veya ineklerin yenmesi caiz değildir. (Bölümün numarası 1; Page No. 198) İkincisi: Ölülere Kuran okumak sonradan çıkmış bidattır. Peygamber (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi uydurup ibadet diye ortaya çıkarırsa, o yapılan amel reddedilir, makbul değildir. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir


Tags: